Bc. Adéla Vaňková

Diplomová práce

Postoje zaměstnavatelů k potřebám harmonizace práce a rodiny svých zaměstnanců a navrhovaná opatření

Employers attitudes towards the work-life balance needs of their employees and suggested measures
Anotace:
Název: Postoje zaměstnavatelů k potřebám harmonizace práce a rodiny svých zaměst-nanců a navrhovaná opatření Autor: Adéla Vaňková Počet slov: 22019 Cílem této práce bylo najít odpověď na otázku: Jaké jsou postoje zaměstnavatelů k potřebám harmonizace práce a rodiny svých zaměstnanců, jak hodnotí současná opat-ření a jaká řešení v této problematice by oni navrhovali a ocenili? V první části práce definuji …více
Abstract:
Research title: Employers attitudes towards the work-life balance needs of their em-ployees and suggested measures Author: Adéla Vaňková Word number: 22019 The aim of my thesis was to find out what are the employers‘ attitudes towards the work-life balance needs of their employees, what is their opinion to contemporary measures and what measures do they suggest and value. In the first part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jana Válková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií