Mgr. Bc. Magda Zaoralová

Bakalářská práce

Metody analýzy 3D struktury bakteriálních toxinů

The 3D structure of bacterial toxins
Anotace:
Tato literární rešerše představuje shrnutí znalostí o známých 3D strukturách bakteriálních toxinů se zaměřením na koliciny, toxiny produkované bakterií Escherichia coli. V první části představí základní charakteristiku a typy bakteriocinů. Následuje tabulka obsahující soupis v současnosti známých struktur včetně přístupových kódů databází Molecular Modeling Database (MMDB) a Protein Data Bank (PDB …více
Abstract:
This review summarizes the knowledge of the known 3D structures of bacterial toxins. It is focused on toxins produced by the bacteria Escherichia coli, colicins. The first part introduces the basic characteristics and types of bacteriocins. It is followed by a table containing a list of currently known structures including: access codes for databases, Molecular Modeling Database (MMDB), and the Protein …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2013
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta