Marie JÍROVÁ

Bachelor's thesis

Jakub Metelka a jeho Moderní klavírní etudy

Jakub Metelka and his Modern piano studies
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá sbírkou Moderní klavírní etudy Jakuba Metelky, současného českého klavíristy, skladatele a pedagoga. První kapitola srovnává Moderní klavírní etudy s podobnými sbírkami, které byly zkomponovány v naší zemi. Další kapitola přibližuje autora a jeho další sbírky pro klavír. Třetí kapitola představuje Moderní klavírní etudy, analyzuje jednotlivé skladby cyklu a nastiňuje …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the collection Modern Piano Studies by Jakub Metelka, a contemporary Czech pianist, composer and teacher. The first chapter compares Modern Piano Studies to similar collections created in our country. The following chapter describes the author and his other collections for piano. The third chapter presents Modern Piano Studies, carries out the analysis of the individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lukáš Michel, ArtD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JÍROVÁ, Marie. Jakub Metelka a jeho Moderní klavírní etudy. Ostrava, 2021. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění