Theses 

Mediální gramotnost v rámci informačního vzdělávání v akademických knihovnách – Bc. Romana Králová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Romana Králová

Diplomová práce

Mediální gramotnost v rámci informačního vzdělávání v akademických knihovnách

Media literacy within the information education in academic libraries

Anotace: Magisterská práce s názvem „Mediální gramotnost v rámci informačního vzdělávání v akademických knihovnách“ v teoretické části představuje mediální gramotnost prostřednictvím historických souvislostí a definic. Následuje přehled konceptuálních a aplikačních problémů, českých i zahraničních legislativních dokumentů a institucí vztahujících se k této oblasti. Praktická část práce popisuje průběh a výsledky rešerše českých a zahraničních kurzů mediální gramotnosti. V závěru je pak představen vlastní návrh sylabu kurzu mediální gramotnosti sestavený na základě výsledků rešerše a návrh workshopu mediální gramotnosti.

Abstract: The master thesis called „Media literacy within the information education in academic libraries“ presents media literacy through a historical contexts and definitions in the theoretical part. The following is an overview of conceptual and application issues, Czech and foreign institutions and legislative documents relating to this area. The practical part first describes the conduct and results of the research of Czech and foreign media literacy courses. In conclusion then introduced the proposal of of media literacy course syllabus compiled on the basis of research results and proposal of media literacy workshop.

Klíčová slova: mediální gramotnost, mediální výchova, informační vzdělávání, akademické knihovny, media literacy, media education, information education, academic libraries

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:20, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz