Tomáš Kryst

Bachelor's thesis

Projektové řízení - certifikáty IPMA a PMI - popis a srovnání

IPMA and PMI project management certifications – description and comparison
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá certifikacemi pro projektové řízení. Představuje dvě profesní organizace projektového řízení IPMA a PMI. Zabývá se jejich historií i rozšířením. Detailně popisuje certifikační programy, které organizace nabízejí projektovým manažerům. Každá certifikace je popsána z pohledu využití, přínosu pro projektové manažery a certifikačního procesu. Nechybí ani cenová stránka certifikačního …more
Abstract:
This thesis deals with project management certifications. Introduces two professional project management organizations of IPMA and PMI. It examines their history and expansion at the beginning. Describes in detail certification programs offered by the organization to project managers. Each certification is described from the perspective of usage, the benefits to project managers and the certification …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2011
  • Supervisor: Martina Kuncová
  • Reader: Jakub Novotný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26892