Bc. Raymond Kofi Adjei

Diplomová práce

Effects of International Trade on Income and Consumption in Sub-Saharan Africa

Dopady mezinárodního obchodu na důchod a spotřebu v subsaharské Africe
Anotace:
Tato práce zkoumá dopady mezinárodního obchodu na důchod a spotřebu v subsaharské Africe. Údaje pro tuto práci pochází z databází Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Práce pokrývá období od roku 2005 po 2018 a díky dostupnosti dat zahrnuje 25 zemí subsaharské Afriky. Mezi proměnné faktory modelu patří obchodní bilance, výdaje na konečnou spotřebu, HND na obyvatele podle parity kupní síly …více
Abstract:
This thesis studies the effects of international trade on income and consumption in Sub-Saharan Africa. The data for the thesis was obtained from the World Bank and International Monetary Fund data banks. It covers the period between 2005 and 2018 and takes into consideration 25 countries from the Sub-Saharan African area due to the availability of data. The model variables include balance of trade …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor / specializace:
Economics and Management / Business Economics and Management / Evropská studia AJ