Martin Habrnal

Bakalářská práce

Parkoviště u Nového kostela v Ostravě-Zábřehu

Parking by New Church in Ostrava-Zábřeh
Anotace:
Obsahem bakalářské práce je vypracování tří variant návrhu zvýšení kapacity parkovacího stání a vyřešení vhodného napojení ulice Kotlářova na ulici Patrice Lumumby (varianta A, varianta B, varianta C). Při návrhu variant je zanedbáno omezení plynoucí ze stávajícího umístění inženýrských sítí v dané lokalitě. Řešená oblast se nachází v Ostravě – Zábřehu v blízkosti nově postaveného kostela Ducha svatého …více
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to prepare three different plans to increase the parking lot’s capacity and solve the joining of Kotlářova street to Patrice Lumumby street (version A, version B, version C). The limitations given by the current infrastructure in the area are not taken into account in this project. The area is located in Ostrava – Zábřeh near the newly built church of the Holy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ivana Mahdalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava