Bc. Lukáš Kovařík

Bakalářská práce

Bezpečnost mobilních aplikací vyvinutých v prostředí Android OS

Security of mobile applications developed on Android OS platform
Anotace:
Práce se zabývá možnostmi útoků na platformu s operačním systémem Android. V kontextu těchto útoků se pak práce zaměřuje zejména na dodatečnou bezpečnost již nainstalovaných vybraných aplikací. V teoretické části práce jsou shrnuty základní bezpečnostní principy a mechanismy, které Android nabízí, a analyzovány možné metody útoků na Android tzv. „zevnitř“. V praktické části práce je prověřena odolnost …více
Abstract:
The thesis focuses on the possibilities of attacks on the Android platform. In the context of these attacks, the thesis focuses mainly on the additional security of already installed selected applications. The theoretical part of the thesis summarizes the basic security principles and mechanisms offered by Android and analyzes the possible methods of attacks on Android from the inside. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Krhovják, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Programování a vývoj aplikací / Programování a vývoj aplikací

Práce na příbuzné téma