Šárka Moudrá

Bakalářská práce

Hodnocení bolesti novorozenců

Pain Assessment in Newborns
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je osvětlit čtenáři možnosti hodnocení bolesti a ošetřovatelské intervence v péči o novorozence. Práce je rozdělena na teoretickou a bakalářskou část. Teoretická část je zaměřená na rozdělení bolesti a její projevy. Dále jsou zpracovány škály, kterými se dá hodnotit novorozenecká bolest. Zaměřily jsme se na ošetřovatelské procesy porodní asistentky u dítěte s bolestí a možnosti …více
Abstract:
The object of this bachelor thesis is to elucidate to a reader possibilities of pain assessment and nursing interventions in care of newborns. This bachelor thesis is divided into a theore-tical and a practical part. In the theoretical part we focused on the distribution and sym-ptoms of pain. Next, we compiled the scale summary which we can judge neonatal pain with. We focused also on nursing processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martina Králíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Moudrá, Šárka. Hodnocení bolesti novorozenců. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka