Bc. Šimon Boškovič

Diplomová práce

Traffic flow sonda s IDS/IPS postavená na platformě ARM

A Traffic Flow Probe with IDS/IPS - Based on the ARM Platform
Anotace:
Diplomová práce se zabývá detekcí problému na sítí pomocí automatizovaného získávání síťových dat. Jsou zde ukázány příklady problému, s kterými se lze na síti setkat a které je možno pomocí analýzy dat odhalit. Jsou zde taktéž uvedeny hlavní možnosti využití Net-flow pro síťovou analýzu. V závěrečném bodu práce je uveden postup, pomocí kterého lze docílit automatizovaného procesu získávání síťových …více
Abstract:
The diplom thesis is focussed on detection network problems throught automated data collectioning. There is few examples of problems which you can detect throught network data anylysis. There is also presented main options why use Netflow for network analysis. In the final part of thesis in shown method that can be use to achieve an automated proc-cess of network data collectioning.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. David Malaník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Boškovič, Šimon. Traffic flow sonda s IDS/IPS postavená na platformě ARM. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy