Bc. Adéla Kordulová

Bakalářská práce

Kvalita poskytovaných služeb v osobní železniční dopravě

Passenger Railway Service Quality
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Kvalita poskytovaných služeb v osobní železniční dopravě“ je prozkoumat nabídku služeb dopravců v osobní dálkové železniční dopravě na trati Praha – Ostrava a následně zjištěná objektivní kritéria kvality porovnat s hodnoceními kvality služeb cestujícími na dané trati. Průzkum nabídky služeb dopravců je proveden na základě těchto objektivních kritérií: ceny jízdného a slevy …více
Abstract:
The goal of the bachelor‘s thesis “Passenger railway service quality” is to study a service offered by the passenger railway competitors on Prague – Ostrava line and to compare the objective quality criteria with obtained clients’ evaluation on offered services. The service offered by the competitors is analyzed according to following objective criteria: ticket price and discounts, train punctuality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Monika Jandová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika