Mgr. Peter Kolesár, Ph.D.

Disertační práce

The role of SUMO in DNA double-strand break repair

The role of SUMO in DNA double-strand break repair
Anotace:
Integrita genomu je pod neustálým tlakem obrovského množství poškození DNA. Mimořádně toxický typ jejího poškození představují dvouřetězcové zlomy v DNA. Správná oprava dvouřetězcových zlomů je rozhodující jak pro přežití buňky, tak i pro integritu jejího genomu. Neopravené zlomy mohou vést ke smrti buňky nebo k přeuspořádání jejího genomu, které je často spojené s rakovinou. Na druhou stranu mechanismy …více
Abstract:
The genome integrity is constantly challenged by enormous amounts of DNA damage; DNA double-strand breaks (DSBs) constitute a particularly toxic type of DNA lesion. The proper repair of DSBs is critical for cell well-being, as unrepaired breaks can cause cell death or genome rearrangements that can lead to cancer. On the other hand, DSB repair pathways can themselves cause undesirable outcomes and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D., Lajos Haracska, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie

Práce na příbuzné téma