Bc. Magdaléna Kolářová

Master's thesis

Vliv sezónních nabídek prodejců na nákupní chování spotřebitele

The Influence of Seasonal Offers on the Buying Behavior of Consumer
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřená na vliv sezónních kampaní a limitovaných edic na spotřební chování zákazníků. Teoretická práce se bude zabývat faktory ovlivňující nákupní rozhodování spotřebitele, vlivem reklamy na toto rozhodování, což bude řešeno především z pohledu psychologie spotřebitele. Praktická část diplomové práce bude zaměřena na ověřování vlivu limitované edice a sezónní nabídky na nákupní …viac
Abstract:
This diploma thesis is focused on influence of seasonal offers and limited editions on the buying behaviour of consumers. The theoretical part deals with factors which influence buying behaviour of consumer and influence of advertisement on this opting. It will be solved mainly from the perspective of psychology of consumer. The practical part of the thesis focuses on checking of influence of limited …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication