Bc. Olena Tyltina

Diplomová práce

Společenská odpovědnost organizace jako faktor výběru zaměstnavatele

Corporate social responsibility as a factor of choice of the employer
Anotace:
Cílem této magisterské práce bylo pochopit, jakou váhu má společenská odpovědnost firmy (dále SOF) při porovnávání jednotlivých nabídek a finální volbě uchazečů o práci. Rozsáhlá tematika společenské odpovědnosti firem byla rozpracována dle jednotlivých pilířů SOF i jako celek. Kromě toho byla problematika SOF zařazena do kontextu jiných faktorů, které pomáhají uchazečům o práci jednotlivé nabídky …více
Abstract:
The aim of this thesis is to understand what significance corporate social responsibility (hereafter CSR) has for candidates, when they are comparing job offers and when making the final choice. A wide topic of corporate social responsibility has been developed by both the individual pillars of CSR and as a whole. In addition, issues of CSR was included in the context of other factors that help job …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií