Bc. Martina Burková

Diplomová práce

Analýza vlivu dietárního opatření a fyzické aktivity na změnu složení tělesné konstituce u vybrané populační skupiny

The analysis of the impact of dietary measures and physical activity on the changes of body constitution of the certain population group
Anotace:
Tato diplomové práce se zabývá analýzou vlivu dietárního opatření a fyzické aktivity na změnu složení tělesné konstituce účastnic dvou redukčních kurzů. V teoretické části je popsán energetický příjem, včetně metabolismu makroživin, energetický výdej a možnosti zjišťování nutriční potřeby. Dále jsou definovány metody sloužící ke zjišťování tělesných parametrů a složení těla. Práce se věnuje také nadváze …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of the impact of dietary measures and physical activities on the changes of the body constitution of two participants after participating in a weight loss course. Theoretical part describes energetic intake including metabolism of macronutrient, energy expenditure and the ways of identifying nutrient needs. Methods that are used for identifying physical characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Veronika Rozíková, Ph.D.
  • Oponent: Lucie Langhammerová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Ekotrofologie