Ing. Tereza Podlipná

Bakalářská práce

ČT ve vlastní reklamě. Audiovizuální self promotion televize veřejné služby

ČT in their own advertising. Audiovisual self promotion of public television
Anotace:
Práce se zabývá self promotion se zaměřením na Českou televizi. Teoretická část je věnována zařazení self promotion v marketingové komunikaci a jeho užití v praxi. Část praktická se zabývá vývojem upoutávek v Československé televizi a následně České televizi (před a po nástupu konkurence) a rozebírá její pokrok v této specifické oblasti.
Abstract:
This work deals with self promotion, focusing on Czech Television. The theoretical part is devoted to the classification of self promotion in the marketing communication and its use in practice. The practical part deals with the evolution of TV spots in Czechoslovakia television and the Czech Television (before and after appearance of competition), and examines its progress in this specific area.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Matěj Hušek
  • Oponent: JUDr. Petr Majerik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma