Lucie Šilcová

Bakalářská práce

Informovanost všeobecných sester v oblasti péče o kolostomii a ileostomii

Awareness of Nurses in Care of Colostomy and Ileostomy
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na informovanost všeobecných sester v oblasti péče o kolostomii a ileostomii. Poukazuje na znalosti všeobecných sester v péči o klienty s kolostomií a ileostomií. Bakalářská práce je strukturována do dvou celků. Teoretická část je věnována základní charakteristice stomie, její historii, indikacím a nejčastějším komplikacím. Dále se práce zaměřuje na ošetřovatelskou péči …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on knowledge of general nurses in area of care colostomy and ileostomy. It points to knowledge of general nurses in the care of clients with colosto-my and ileostomy. Bachelor thesis is structured into two parts. The theoretical part is devoted to the basic characteristic of the stoma, its history, indications and the most frequent complications. Furthermore, the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šilcová, Lucie. Informovanost všeobecných sester v oblasti péče o kolostomii a ileostomii. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe