Ing. Jana Doláková

Bakalářská práce

Analýza činnosti a financování azylového zařízení

Analysis of asylum organizations activities and funding
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza činnosti a financování azylového zařízení. První část práce popisuje současný systém azylové politiky České republiky. Druhá část je zaměřena na instituce státního i nestátního sektoru, které působí v oblasti azylové politiky. Třetí část přibližuje systém financování azylových zařízení v České republice. Čtvrtá část je věnována činnosti a financování Pobytového …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is an analysis of asylum facilities activities and funding. The first part of the thesis contains the description of the current system of asylum politics of the Czech Republic. The second part is focused on governmental and non-governmental organizations that act in the field of asylum politics. The third part deals with the system of funding of asylum facilities in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 7. 2007
  • Vedoucí: Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta