Petra ANDRŠOVÁ

Bakalářská práce

Studium interakcí protirakovinových polosendvičových Ru(II) a Os(II) komplexů obsahujících ve své struktuře ligandy na bázi 1,2-diaminoethanu s polyaromatickými substituenty s DNA

Study of interactions of an anticancer half-sandwich Ru(II) and Os(II) complexes containing ligands based on 1,2-diaminoethane with polyaromatic substituents with DNA
Anotace:
Terapeutický úspěch cisplatiny a jejích derivátů dal podnět pro vytvoření nových chemoterapeutik na bázi komplexních sloučenin obsahujících jako centrální atom nejen platinu, ale také ruthenium, osmium či iridium. Pro bližší určení biologické aktivity nově syntetizovaných látek slouží řada biotestů, mezi které se řadí i ty zkoumající jejich interakce s DNA. Interakce nově připravených polosendvičových …více
Abstract:
Therapeutical success of cisplatin and its derivates prompted the effort to synthesize new anticancer complex compounds containing not only platinum as a central atom but also ruthenium, osmium or iridium. To better understand their biological activity, the compounds must undergo a whole range of biotests which also include those examining their ability to interact with DNA. Interactions of newly synthesized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Mária Škrabišová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDRŠOVÁ, Petra. Studium interakcí protirakovinových polosendvičových Ru(II) a Os(II) komplexů obsahujících ve své struktuře ligandy na bázi 1,2-diaminoethanu s polyaromatickými substituenty s DNA. Olomouc, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kzf6zb kzf6zb/2
10. 5. 2022
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.