Theses 

Rozpad Socialistické federativní republiky Jugoslávie z perspektivy národnostních otázek – Bc. Zdeněk Tomšů

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Bc. Zdeněk Tomšů

Bakalářská práce

Rozpad Socialistické federativní republiky Jugoslávie z perspektivy národnostních otázek

Breakup of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia in the view of the national questions

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá národnostní otázkou v bývalé Jugoslávii, především v období posledních dvaceti let její existence. Je zaměřena na analýzu nacionalismu jako jednoho z faktorů rozpadu Jugoslávie. V práci jsou popsány národně orientované teze ze srbského, slovinského a chorvatského prostředí. Značná pozornost je věnována dvěma národním manifestům: slovinskému programu v Nove Revije a Memorandu SANU.

Abstract: This bachelor thesis deals with national questions in former Yugoslavia in the last years of its existence. It focuses on one of the main factors of Yugoslavias' collapse - the nationalism. In general, chapters describe nationalistic thesis by Serbian, Slovenian and Croatian authors. Main focuses of this bachelor thesis are nationalistic's documents: Slovenian programme in Nova Revija and Serbian Memorandum SANU.

Klíčová slova: Rozpad Jugoslávie, nacionalismus, Nova Revija, Memorandum, Milošević / Breakup of Yugoslavia, nationalism, Milošević

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz