Bc. Silvie PEKAŘOVÁ

Diplomová práce

Iniciace biologického rozkladu polyvinylalkoholu v půdním prostředí

Initialization of Poly(vinyl alcohol) Biodegradation in Soil Environment
Anotace:
Tato práce se zabývá studií biologického rozkladu PVA v půdním prostředí inokulovaném odpadní biomasou. Pro samotný rozklad PVA v půdě byl použit adaptovaný aktivovaný kal z čistírny odpadních vod a odpadní mycelium z výroby antibiotik obsahující kmen Pe-nicillium chrysogenum. V první části práce jsou popsány optimalizační testy, jejichž úkolem bylo zajistit vhodný postup bioaugumentace. Tedy postup …více
Abstract:
This thesis deals with the study of biological partition of PVA in soil environment inocula-ted by waste biomass. For the partition of the PVA in soil itself, activated sludge from waste treatment plant as well as waste mycelium from the production of antibiotics containing Penicillium chrysogenum stem, was used. First part of the thesis describes optimization tests with a view to cover the suitable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zveřejnit od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEKAŘOVÁ, Silvie. Iniciace biologického rozkladu polyvinylalkoholu v půdním prostředí. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.