Bc. Martin Kubínek

Bakalářská práce

Cena elektrické energie pro koncového zákazníka

The Price of Electric Power for a Final Consumer
Anotace:
Cílem této práce je analýza struktury ceny elektrické energie pro koncového zákazníka se zaměřením na domácnosti. Práce popisuje principy trhu s elektřinou v České republice, subjekty vyskytující se na tomto trhu a jejich funkce. Důraz je kladen na charakteristiku jednotlivých složek ceny elektrické energie a jejich vývoj v posledních letech. Diskutován je návrh nové tarifní struktury ze začátku roku …více
Abstract:
The aim of this thesis is an analysis of the structure of electric power price for a final consumer with focus on households. This work describes principles of the electric power market in the Czech republic, actors of this market and their functions. An emphasis is placed on characteristic of each parts of the electric power price and thein development in a few last years. There is discussion about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Boris Šturc, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta