Theses 

Cena elektrické energie pro koncového zákazníka – Bc. Martin Kubínek

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Kubínek

Bachelor's thesis

Cena elektrické energie pro koncového zákazníka

The Price of Electric Power for a Final Consumer

Abstract: Cílem této práce je analýza struktury ceny elektrické energie pro koncového zákazníka se zaměřením na domácnosti. Práce popisuje principy trhu s elektřinou v České republice, subjekty vyskytující se na tomto trhu a jejich funkce. Důraz je kladen na charakteristiku jednotlivých složek ceny elektrické energie a jejich vývoj v posledních letech. Diskutován je návrh nové tarifní struktury ze začátku roku 2016. Výstupem jsou dále navrhované možnosti snížení platby za elektrickou energii a dotazníkové šetření, které tyto návrhy ověřuje v praxi českých domácností.

Abstract: The aim of this thesis is an analysis of the structure of electric power price for a final consumer with focus on households. This work describes principles of the electric power market in the Czech republic, actors of this market and their functions. An emphasis is placed on characteristic of each parts of the electric power price and thein development in a few last years. There is discussion about proposal of a new tariff structure from the beggining of the year 2016. Outputs of this thesis are some proposals for reduction of payment for electric power and a questionnaire which should field test these proposals in terms of czech households.

Keywords: Elektrická energie, trh, domácnost, zákazník, regulace, snižování spotřeby, výběr dodavatele, dotazník. Electric power, market, household, consumer, regulativ, reduction of consumption, choice of the supplier, questionnaire.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2017
  • Supervisor: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
  • Reader: Ing. Boris Šturc, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Go to top | Current date and time: 19/1/2019 18:15, Week 3 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz