Theses 

Cena elektrické energie pro koncového zákazníka – Bc. Martin Kubínek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Kubínek

Bakalářská práce

Cena elektrické energie pro koncového zákazníka

The Price of Electric Power for a Final Consumer

Anotace: Cílem této práce je analýza struktury ceny elektrické energie pro koncového zákazníka se zaměřením na domácnosti. Práce popisuje principy trhu s elektřinou v České republice, subjekty vyskytující se na tomto trhu a jejich funkce. Důraz je kladen na charakteristiku jednotlivých složek ceny elektrické energie a jejich vývoj v posledních letech. Diskutován je návrh nové tarifní struktury ze začátku roku 2016. Výstupem jsou dále navrhované možnosti snížení platby za elektrickou energii a dotazníkové šetření, které tyto návrhy ověřuje v praxi českých domácností.

Abstract: The aim of this thesis is an analysis of the structure of electric power price for a final consumer with focus on households. This work describes principles of the electric power market in the Czech republic, actors of this market and their functions. An emphasis is placed on characteristic of each parts of the electric power price and thein development in a few last years. There is discussion about proposal of a new tariff structure from the beggining of the year 2016. Outputs of this thesis are some proposals for reduction of payment for electric power and a questionnaire which should field test these proposals in terms of czech households.

Klíčová slova: Elektrická energie, trh, domácnost, zákazník, regulace, snižování spotřeby, výběr dodavatele, dotazník. Electric power, market, household, consumer, regulativ, reduction of consumption, choice of the supplier, questionnaire.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Boris Šturc, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 11:14, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz