Lucie PAVLÍKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Motivace seniorů ke vzdělávání na Univerzitě třetího věku v Knihovně Kroměřížska

Motivation of Seniors to Education at the University of the Third Age in Kroměříž Library
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na motivaci seniorů ke vzdělávání, konkrétně na motivaci ke vzdělávání seniorů na Univerzitě III. věku v Knihovně Kroměřížska. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce vysvětluje pojmy stárnutí, stáři, senior, gerontopedagogika a motivace. Praktická část je věnována výzkumu, ve kterém zjišťuji kvantitativní metodou motivaci, postoje a spokojenost …více
Abstract:
My bachelor´s work is concentrated on the motivation of seniors for the education, more specifically, on the seniors motivation for the education at the University of the Third Age in the library in Kromeriz. The work consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part explains terms like ageing, old age, senior, gerontopedagogy and motivation. The practical part focuses on the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012
Zveřejnit od: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jarmila Novotná, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLÍKOVÁ, Lucie. Motivace seniorů ke vzdělávání na Univerzitě třetího věku v Knihovně Kroměřížska. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika