Bc. Miroslava Pospíchalová

Bakalářská práce

Porušení rozpočtové kázně v rámci Ministerstva obrany jako organizační složky státu

Breach of Budgetary Discipline within the Department of Defense as an Organizational Unit of the State
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Porušení rozpočtové kázně v rámci Ministerstva obrany jako organizační složky státu"je především zmapování porušení rozpočtové kázně u Ministerstva obrany a vysvětlení tohoto pojmu na jednotlivých příkladech. Má pozornost bude zaměřena zejména na Armádu ČR, která tvoří rozhodující část organizační složky státu MO – tedy vojenské útvary a vojenská zařízení. Práce je strukturována …více
Abstract:
Thesis "Breach of budgetary discipline at the Ministry of Defence as a state organizational unit" is focused on mapping violation of budgetary discipline at the Ministry of Defence and the explanation of this concept on individual examples. My attention will be focused on the Armed Forces of the Czech Republic as a crucial part of the Czech MoD. The work is divided into ten chapters. My intention is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta