Bc. Miroslava Pospíchalová

Bachelor's thesis

Porušení rozpočtové kázně v rámci Ministerstva obrany jako organizační složky státu

Breach of Budgetary Discipline within the Department of Defense as an Organizational Unit of the State
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Porušení rozpočtové kázně v rámci Ministerstva obrany jako organizační složky státu"je především zmapování porušení rozpočtové kázně u Ministerstva obrany a vysvětlení tohoto pojmu na jednotlivých příkladech. Má pozornost bude zaměřena zejména na Armádu ČR, která tvoří rozhodující část organizační složky státu MO – tedy vojenské útvary a vojenská zařízení. Práce je strukturována …more
Abstract:
Thesis "Breach of budgetary discipline at the Ministry of Defence as a state organizational unit" is focused on mapping violation of budgetary discipline at the Ministry of Defence and the explanation of this concept on individual examples. My attention will be focused on the Armed Forces of the Czech Republic as a crucial part of the Czech MoD. The work is divided into ten chapters. My intention is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2013
  • Supervisor: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta