Josef Kunkela

Disertační práce

The issue of providing services in a private dental clinic

Problematika poskytování služeb v privátním stomatologickém zařízení
Anotace:
Disertační práce kriticky studuje problematiku poskytování služeb v privátním stomatologickém zařízení s cílem nalézt nejdůležitější faktory ovlivňující kvalitu lékařské péče a možnosti jejich ovlivňování. Práce je zaměřena na posouzení hodnoty poskytované stomatologické péče z pohledu pacienta. Důraz byl proto kladen na tyto faktory kvality: přístup recepce kliniky, přístup lékařského personálu, čekací …více
Abstract:
The dissertation critically studies the issue of providing services in private dentistry in order to find the most important factors influencing the quality of dental care and the possibility of their influence. The study is focused on the assessment of the value of provided dental care from the point of view of the patient. Emphasis was placed on these quality factors: access to the clinic's reception …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2018
  • Vedoucí: Hana Ezrová
  • Oponent: Pavla Staňková, Pavlína Hejduková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74607