Jana Sotáková

Bakalářská práce

Řízení měnového rizika s využitím Value at Risk

Managing foreign exchange risk with the Value at Risk method
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení měnového rizika, které vzniká v důsledku vývoje kurzů měn. Skládá se ze 4 kapitol. První kapitola je věnovaná uvedení do problematiky měnového rizika a jednotlivých kroků jeho řízení, za které považujeme identifikaci, následnou kvantifikaci a strategii řízení rizika. Další kapitola se už podrobně zabývá měnovými deriváty, které zařazujeme mezi externí metody …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on FX risk management due to the evolution of exchange rates. It consists of 4 chapters. The first chapter deals with introduction to the topic of price risk and particular steps of its management, for which we consider the identification, quantification and subsequent risk management strategy. The next chapter is concerned with currency derivatives, to which we refer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Jan Šedivý
  • Oponent: Michal Kováč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54264

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance