Bc. Zuzana Vogtová

Diplomová práce

Plavání dětí do tří let

Swimming of children under age of three
Anotace:
Anotace: Vogtová, Z.: Plavání dětí do tří let. Diplomová práce. Brno: MU, 2009, 64 s. Diplomová práce pojednává o plavání kojenců a batolat. Uvádí důvody, proč je plavání vhodnou pohybovou aktivitou. Popisuje plavání kojenců a batolat. V práci jsou shrnuty názory pediatrů na plavání kojenců a batolat.
Abstract:
Annotation Vogtová, Z..: Swimming of children under age of three. Diploma thesis. Brno: MU, 2009, 64 s. The thesis deals with swimming of sucklings and toddlers. It depicts reasons, why swimming is suitable movement activity. It describes swimming of sucklings and toddlers. The thesis includes summary of pediatric opinions on swimming of sucklings and toddlers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy