Bc. Zuzana Vogtová

Master's thesis

Plavání dětí do tří let

Swimming of children under age of three
Abstract:
Anotace: Vogtová, Z.: Plavání dětí do tří let. Diplomová práce. Brno: MU, 2009, 64 s. Diplomová práce pojednává o plavání kojenců a batolat. Uvádí důvody, proč je plavání vhodnou pohybovou aktivitou. Popisuje plavání kojenců a batolat. V práci jsou shrnuty názory pediatrů na plavání kojenců a batolat.
Abstract:
Annotation Vogtová, Z..: Swimming of children under age of three. Diploma thesis. Brno: MU, 2009, 64 s. The thesis deals with swimming of sucklings and toddlers. It depicts reasons, why swimming is suitable movement activity. It describes swimming of sucklings and toddlers. The thesis includes summary of pediatric opinions on swimming of sucklings and toddlers.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2009
  • Supervisor: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta