Eva Vigodová

Bakalářská práce

Diskriminácia žien na trhu práce

Discrimination against women in the labor market
Abstract:
The aim is to form the theoretical basis of the issue and determine the current state of discrimination in Martin County and to propose recommendations designed to prevent and remedy discrimination against women in the labor market in this district. The work is divided into theoretical, analytical and final part, is accompanied by a list of references. The theoretical part focuses on the basic concepts …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je sformovať teoretické východiská danej problematiky a zistiť aktuálny stav diskriminácie v Martinskom okrese a navrhnúť odporúčania smerujúce k predchádzaniu a náprave diskriminácie žien na trhu práce v tomto okrese. Práca je rozčlenená na teoretickú, analytickú a záverečnú časť, tiež je doplnená zoznamom použitej literatúry. Teoretická časť je zameraná na základné pojmy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Marián Kika, PhD.
  • Oponent: Mgr. Petra Polievková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management