Peter Arbet

Bakalářská práce

Tvorba portfólia hedgeového fondu

Creating a hedge fund portfolio
Abstract:
The goal of the bachelor´s thesis “Creating a hedge fund portfolio” is creating an invest-ment recommendation for a hedge fund focused on long-term investments into stocks of technology companies. The first part presents hedge funds, their regulations, strategies as well as risks connected with investing into them. The second part contains basic in-formation about chosen companies, description, and …více
Abstract:
Predmetom mojej bakalárskej práce „Tvorba portfólia hedgeového fondu“ je tvorba in-vestičného doporučenia pre hedgeový fond so zameraním na dlhodobé investície do technologických společností. V prvej časti práce sú predstavené hedgeové fondy, ich re-gulácie, stratégie aj riziká ktoré investovanie do nich prináša. Druhá časť práce obsahuje predstavenie vybraných spoločností, popis a použitie vybraných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
  • Oponent: Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance / Finance