Mgr. Martina Sidorová

Diplomová práce

Prístup jednotlivca k Európskemu súdnemu dvoru a k Súdu prvého stupňa

Access of the Individual to the European Court of Justice and the Court of First Instance
Abstract:
The thesis is aiming at pointing out all possible means that are in the sphere of European law eligible to ensure private parties an access to judicial institutions of the European Union– the Court of Justice and the General Court, in order to ensure effective judicial protection in situations where rights of these individuals were violated by action or omission of European institutions or their employees …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je poukázať na prostriedky, ktoré sú v sfére európskeho práva spôsobilé zabezpečiť súkromným osobám prístup k súdnym orgánom Európskej únie – Súdnemu dvoru a Všeobecnému súdu, za účelom účinnej súdnej ochrany v situácii, kedy boli ich subjektívne práva porušené jednaním alebo opomenutím zo strany orgánov, inštitúcií alebo iných subjektov Únie. Poznatky o situácii de lege lata sú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta