Bc. Jitka Kossiová

Diplomová práce

Personální řízení ve výrobním podniku (vybrané problémy)

Personal Management in Production Company (choice problems)
Anotace:
Personální činnosti přímo ovlivňují výkonnost a prosperitu podniků. Cílem této diplomové práce je popsat některé problémy personálního řízení ve společnosti ALLEGRO s.r.o. a navrhnout jejich řešení, které by bylo použitelné také pro ostatní podniky. Hlavní pozornost je věnována vytváření a analýze pracovních míst, hodnocení pracovníků, odměňování a motivaci pracovníků. Teoretická část práce shromažďuje …více
Abstract:
Human activities directly affect the performance and prosperity of businesses. The objective of this thesis is to describe some of the problems of personnel management in the company Allegro Ltd. and propose solutions that would be also applicable to other businesses. The main attention is paid to job creation and job analysis, employee evaluation, compensation and motivation of employees. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: Ing. Jan Novák, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní