Lenka NĚMCOVÁ

Diplomová práce

Tvorba terapeutického materiálu pro osoby s afázií

Creation of therapeutic material for people with aphasia
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu terapeutického materiálu pro osoby s afázií, konkrétně na porozumění a produkci vět. Práce je rozčleněna na dvě části: teoretickou a praktickou. Kapitoly teoretické části se věnují terminologii afázie a jejím klasifikacím, jazykovým deficitům, terapii afázie na úrovni vět. Pozornost je také spojení mezi …více
Abstract:
This theses is focused on creation of an theraupeutic materiál for people with aphasia, specifically the understanding and production of sentences. The theses is divided into two parts, which are theoretical part and the practical part. The theoretical part describes terminology of aphasia and their clasifications, language deficits, sentence therapy. A great deal of attention is paid to the link between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Kytnarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMCOVÁ, Lenka. Tvorba terapeutického materiálu pro osoby s afázií. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta