Theses 

Poruchy řečové komunikace u dětí s poruchami autistického spektra – Adéla Rajchmanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Adéla Rajchmanová

Bakalářská práce

Poruchy řečové komunikace u dětí s poruchami autistického spektra

Disorders of speech communication of children with autism spectrum disorders

Anotace: Bakalářská práce nazvaná „Poruchy řečové komunikace u dětí s poruchami autistického spektra“ je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Práce obsahuje současné poznatky z oboru logopedie u dětí s poruchami autistického spektra. Teoretická část je zaměřena na autismus, popis jednotlivých poruch autistického spektra a především na komunikaci. První kapitola je věnována problematice autismu a charakteristice jednotlivých diagnóz. Druhá kapitola se zabývá komunikačními schopnostmi dětí s autismem, se zaměřením na jejich vývoj, obtíže ve verbální a neverbální komunikaci. Třetí kapitola pojednává o alternativní a augmentativní komunikaci a možnostech využití u dětí s poruchami autistického spektra. Praktická část práce se věnuje kvalitativnímu šetření formou podrobných kazuistických studií čtyř dětí autismem, které jsou stimulovány odbornou logopedickou péčí v centru Canitera.

Abstract: The bachelor theses called “Disorders of speech communication of children with autism spectrum disorders” is divided into the theoretical and practical part. The bachelor theses include contemporary knowledge of the speech therapy dealing with autistic children. The theoretical part focuses on autism and descriptions of particular autistic disorders; nevertheless, the main interest is in communication. The first chapter covers the theory of autism and characteristics of each diagnosis. In the second chapter, the communicative ability of autistic children concerning their progress, difficulties in verbal and non-verbal communication are presented. Alternative and augmentative communication and the possibility of the usage of these types of communication in the speech therapy with autistic children are described in the third chapter. The practical part of the bachelor theses analyse qualitative research of casuistic studies of four autistic children who are stimulated with professional speech therapy in the Canitera centrum.

Klíčová slova: poruchy autistického spektra, komunikace, alternativní a augmentativní komunikace

Keywords: autistic spectrum disorders, communication, alternative and augmentative communication

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 01:06, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz