Vendula Joklíková

Bakalářská práce

Externe Kommunikaton von Firma Mary Kay in Tschechien und in Deutschland

External Communications of the Mary Kay Cosmetics Company in the Czech Republic and Germany
Abstract:
This thesis deals with the problems of verbal and non-verbal communication within the framework of the external communication of the company Mary Kay (MK) in the Czech Republic and in Germany. In the theoretical part the concepts of communication, 2 of their main forms, verbal and non-verbal communication, external communication and communication mix in more detail are explained. In the practical part …více
Abstract:
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik der verbalen und nonverbalen Kommunikation im Rahmen der externen Kommunikation der Firma Mary Kay (MK) in Tschechien und in Deutschland. Im theoretischen Teil werden die Begriffe Kommunikation, 2 ihrer Hauptformen die verbale und die nonverbale Kommunikation, externe Kommunikation und Kommunikationsmix näher erläutert. Im praktischen Teil werden dann …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Bačuvčíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Joklíková, Vendula. Externe Kommunikaton von Firma Mary Kay in Tschechien und in Deutschland. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk pro manažerskou praxi