Bc. Dagmar ZAVADILOVÁ

Bakalářská práce

Specifika spotřebitele kosmetických produktů na přírodní bázi

Special charakteristics of purchasing public related to natural skin care products
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku nákupního chování spotřebitele - diabetika v komoditě kosmetických produktů, určených pro péči o pokožku.Teoretická část práce se zabývá osobností spotřebitele, psychickými procesy, které ovlivňují spotřebnímu chování, typologií spotřebitele a procesem spotřebitelského rozhodování. Objasňuje kritéria segmentace trhu a charakterizuje nástroje marketingové komunikace …více
Abstract:
This graduation thesis is focused on the behaviour of a consumer diagnosed with diabetes mellitus in relation to use skin care products in order to dry skin care treatment. Theoretical part of article be concerned with personality of purchasing public, also describes their psychological aspect regarding to consumer behaviour, typology of customer and analyses the purchase decision process. Furthemore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2010
Identifikátor: 13702

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kotyzová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAVADILOVÁ, Dagmar. Specifika spotřebitele kosmetických produktů na přírodní bázi. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 08. 2017

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe