Bc. Jana NEČASOVÁ

Diplomová práce

Role poskytovatele sociálních služeb v životě osoby ohrožené sociálním vyloučením

The role of provider of social services in life of a person at social exclusion risk
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rolí poskytovatele sociálních služeb v životě osoby ohrožené sociálním vyloučením. Východiskem tématu je problém sociálního vyloučení osob v současné společnosti. Teoretická část pojednává o charakteristice a příčinách sociálního vyloučení, o otázkách kvality života, se zaměřením na děti a mládež ohroženou sociálním vyloučením. Současně práce popisuje požadavky a způsob práce …více
Abstract:
This thesis deals with the role of social service providers in the lives of people who risk a social exclusion. The starting theme is the problem of social exclusion of people in contemporary society. The theoretical part discusses the characteristics and causes of social exclusion, quality of life issues, focusing on children and youth at risk of social exclusion. At the same time describes the requirements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2012
Zveřejnit od: 23. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaromír Pospíchal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEČASOVÁ, Jana. Role poskytovatele sociálních služeb v životě osoby ohrožené sociálním vyloučením. Brno, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 03. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe