Michaela Kotalíková

Bakalářská práce

Analýza činnosti řízení lidských zdrojů Finančního úřadu v hlavním městě Praze a Lounech

Analysis of human resources management activities of the Tax office in Prague and Louny
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů, které je důležitým a zároveň základním pilířem pro řízení organizace. Soustřeďuje se na činnosti řízení lidských zdrojů na Finančním úřadě pro hlavní město Prahu a Územním pracovišti v Lounech, především na zkoumání spokojenosti státních zaměstnanců ve Finanční správě České republiky s vybranými personálními činnostmi. Práce je rozdělena …více
Abstract:
The Bachelor's thesis addresses the issue of human resources management, which is both an important and fundamental pillar for the organisation's governance. It focuses on human resources management activities at the Financial Office for the Capital of Prague and the Territorial Workplace in Louny, mainly on examining the satisfaction of civil servants in the Financial Administration of the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS