Jan KARÁSEK

Bakalářská práce

Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Malenice

Renewal of cadastral documentation in the cadastral unit of Malenice
Anotace:
Tématem kvalifikační práce je průběh a zpracování obnovy katastrálního operátu (dále jen "KO") v katastrálním území (dále jen "k.ú.") Malenice a rozvoj činností katastrálních úřadů (dále jen "KU") po dokončení digitalizace katastrálních map po roce 2017. Úvod je věnován přehledu stavu KO k.ú. Malenice před zahájením dílčích prací na obnově KO. Hlavní částí práce je podrobný popis jednotlivých způsobů …více
Abstract:
The topic of bachelor thesis is the technology of renewal of cadastral documentation (hereafter "KO") in the cadastre unit Malenice and development of further activities of cadastral offices (hereafter "KU") after completing of cadastral map digitization in 2017. The introduction describes KO state-of-art before beginning of partial activities during its renewal. Major subject is devoted to detailed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KARÁSEK, Jan. Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Malenice. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/