Bc. Aleš Procházka

Diplomová práce

Limity politického marketingu

Limits of political marketing
Anotace:
Práce se zabývá otázkou politického marketingu, jeho možností a limitů, se speciálním důrazem na oblast bezpečnostních rizik ze všech úhlů pohledu. Propojení těchto dvou konceptů je poměrně nepopsanou oblastí, práce tedy představovala výzvu v teoretické i aplikační části. V teoretické části se práce důkladně zastavila jednak u teorie politického marketingu a jednak u otázky bezpečnostních hrozeb a …více
Abstract:
My dissertation inquires into political marketing, its possibilities and limits with specialization on safety risk from all points of view. Interconnection between those two are is not specified and this is the reason why I have taken it as theme of dissertation. In theoretical part of dissertation I thouroughly elaborated theory of political marketing and safety risks and threats. Theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní