Bc. Vlastimil Boháč

Diplomová práce

The Competitive Potencial of the Chosen Company

Konkurenční potenciál podnikatelského subjektu
Anotace:
Cílem práce je identifikovat konkurenční potenciál konkrétního podnikatelského subjektu, jeho zhodnocení a vytvoření návrhů na případná opatření. Hlavními použitými metodami je sběr primárních (polostrukturovaný rozhovor) a sekundárních dat a komparace. Komparovány jsou dva konkrétní podnikatelské subjekty, u nichž je zjišťováno, který z nich má vyšší konkurenční potenciál. Práce obsahuje 7 tabulek …více
Abstract:
The aim of the thesis is to identify the competitive potential of a particular business entity, to evaluate it and to prepare proposals for possible solutions. The main methods used are the collection of primary (semi-structured interviews) and secondary data and comparison. Two specific business entities are compared, which find out which one has a higher competitive potential. The work contains 7 …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
  • Oponent: Zdeněk Mikoláš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.