Marcela ŠREJBEROVÁ

Bakalářská práce

Vliv sociálního prostředí na školní připravenost

The Influence of Social Environment on School Readiness
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o významu rodiny a jejím vlivu na připravenost předškolního dítěte na vstup do 1. třídy základní školy. Charakterizuje vývoj dítěte a socializaci předškolního věku. Objasňuje pojem školní připravenosti ? školní zralost a školní nezralost. Zabývá se zjišťováním nejčastějších příčin, pro které byl udělen odklad povinné školní docházky u dětí, které se vzdělávají v mateřské …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the importance of family and its influence on the preschool child's readiness for the first grade of elementary school. It characterizes child's development and preschool socialization. It explains the concept of school readiness - school maturity and school immaturity. It explores the most common reasons for which compulsory school attendance of kindergarten or preschool …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Ivana Kratochvílová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠREJBEROVÁ, Marcela. Vliv sociálního prostředí na školní připravenost. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp.