Bc. Vladana Pacovská

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firmy Letiště Praha, a. s. a její význam v současné společnosti

Corporate social responsibility at Prague Airport and its meaning in contemporary society
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti ve společnosti Letiště Praha, a. s. Teoretická část, složená z pěti kapitol, se zaměřuje na etiku v podnikání, na vysvětlení definic konceptu společenské odpovědnosti firem, zabývá se historickým vývojem konceptu, stakeholders a nakonec třemi pilíři společenské odpovědnosti firem. V praktické části jsou popsány čtyři konkrétní pilíře …více
Abstract:
The thesis deals with the problem of social responsibility at the Prague Airport. The theoretical part consists of five chapters and focuses on business ethics, on explain the definition of the concept of corporate social responsibility, deals with the historical development of the concept, stakeholders and finally the three pillars of corporate social responsibility. The practical part describes four …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní