Radek Jandl

Bakalářská práce

Vzdělávací program pro přípravu občanů k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech.

Educational program for preparing citizens for self-protection and mutual assistance in emergencies.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podkladu a samotné realizace základů vzdělávacího programu pro přípravu občanů k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se soustředí na popsání současného stavu, obdobných vzdělávacích programů v ČR a dále popisuje činnost státních složek při mimořádné události. Praktická …více
Abstract:
The purpose of this Dissertation Thesis is to present bases of educational program for self-sufficiency and mutual aid of citizens during extra-ordinary circumstances.Thesis are divided into theoretical and practical parts. Theoretical part describes present situation, similar existing programs in Czech Republic and activities of state's organs during crisis. Practical part concentrates on realization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Irena Tušer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Pupíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS