Bc. Kristýna BERKOVÁ

Diplomová práce

Rovné příležitosti pro muže a ženy - problematika sexuálního obtěžování v České republice a ve Finsku

The Equal Opportunities for Men and Women - The Issue of Sexual Harassment in the Czech Republic and Finland
Anotace:
Předmětem diplomové práce Rovné příležitosti pro muže a ženy - problematika sexuálního obtěžování v České republice a ve Finsku, jsou rovné příležitosti, gender a problematika sexuálního obtěžování. Jsou zde vysvětleny základní pojmy jak z genderové oblasti, tak z oblasti rovných příležitostí. Dále se zabývá pracujícími muži a ženami v České republice a ve Finsku v souvislosti s vývojem rovných příležitostí …více
Abstract:
Object of the thesis "Equal opportunities for men and women - the issue of sexual harassment in the Czech Republic and Finland" are equal opportunities, gender and issues of sexual harassment. Is an explained basic concept of gender area as from area of equal opportunities. It also deals with working men and women in Czech Republic and Finland in connection of development of equal opportunities, then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eliška Zajitzová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERKOVÁ, Kristýna. Rovné příležitosti pro muže a ženy - problematika sexuálního obtěžování v České republice a ve Finsku. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe