Bc. Rostislav Žďárský

Bakalářská práce

Zneužívání návykových látek ve výkonu trestu odnětí svobody

Drugs Abuse in the Correlation Facility
Anotace:
Ve svojí práci se zaměřuji na řešení drogové problematiky ve Vězeňské službě České republiky, konkrétně ve Věznici Nové Sedlo. Zaměřuji se podrobněji na způsoby odhalování průniku návykových látek do věznice, na jejich zneužívání ve věznici a vyšetřování této činnosti. Dále představuji služby ve věznici, které odsouzeným osobám nabízí prvky primární, sekundární a terciální péče při prevenci rizikového …více
Abstract:
In my bachelor work I focus on solving drug problems in the Prison Service of the Czech Republic, specifically in the Nové Sedlo Prison. I describe detail ways of detecting the penetration of addictive substances into the prison, as well as their abuse in the prison and investigation of this activity. I also present services in prison, which offer convicted persons elements of primary, secondary and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Jan Novak, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Čestmír Pastyřík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní