Bc. Pavla Špačková

Bakalářská práce

Trestný čin krádeže z hlediska juristického a kriminologického

The Offence in the View of Theft in Juristic and Criminology Terms
Anotace:
Předkládaná bakalářské práce zpracovává téma trestného činu krádeže z hlediska juristického a kriminologického. Trestněprávní ochrana vlastnického práva je provedena hlavně v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Podle platné právní úpravy chrání majetkové zájmy především jednotlivá ustanovení o trestných činech, zařazených do páté hlavy zvláštní části trestního zákoníku, označené nadpisem Trestné …více
Abstract:
This bachelor thesis presents the topic of the crime of thievery from the juristic and criminological perspective. The protection of property in view of criminal law is mainly covered in the Act No. 40/2009 of the Coll., i.e. the Criminal Code. According to the enactment currently in force, property interest is mainly protected by individual provisions concerning criminal acts, described in chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního